Serveis

Els serveis que oferim són:

 • Acolliment: fomentar la relació social entre els usuaris.
 • Manutenció: dinar i berenar adaptat a les dietes de cadascú.
 • Higiene personal: higienes, hidratació, dutxes, seguiments.
 • Teràpia ocupacional: manteniment i millora de les activitat de la vida diària i de la funcionalitat dels individus.
 • Infermeria: control de la mediació i la salut de cada usuari.
 • Fisioteràpia: psicomotricitat grupal, reeducació de la marxa, musicoteràpia, jocs funcionals i motricitat fina.
 • Animació sociocultural: coordinació del programa integral d’activitats del centre, quant a tallers, celebracions i activitas puntuals i extraordinàries.
 • Atenció psicològica: Seguiment i atenció als processos neuropsicològics, conductuals i afectius. Assessorament a les persones usuàries i les famílies així com al propi equip de professionals del servei.
 • Programa d’activitats: realització diària de diverses activitats socioculturals.

Serveis opcionals

 • Acompanyament: transport adaptat.
 • Perruqueria i podologia: cita prèvia en el Casal de Gent Gran de Vallirana