Qui som

El Centre de Dia de Vallirana és un centre públic que està gestionat per Suara Cooperativa.

És un servei d’acolliment diürn que dóna suport a les persones grans que necessiten organització, supervisió i assistència a les activitats de la vida diària i complementen l’atenció pròpia de l’entorn familiar.

La nostra missió se centra en l’atenció a les persones, cercant respostes per contribuir a millorar la seva qualitat de vida mitjançant un model cooperatiu basat en una gestió democràtica, propera a les persones i socialment responsable.

Els principals objectius del Centre de Dia Vallirana són:

  • Oferir un entorn adequat i adaptat a les necessitats d’atenció de les persones grans.
  • Afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social.
  • Vetllar pel benestar dels usuaris.
  • Mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions.
  • Proporcionar suport a les famílies en l’atenció a les persones grans dependents.

El Centre vol fer la funció d’acompanyar les persones en el procés d’envelliment mantenint sempre la seva autonomia.